EVABOR
  - -
*
...                        * ...  
 ,
7 2009 , ...
 EVABORa
--
 -
 EVABOR-V-
-
 Nehama
.